baśnie dla wojtusia

Opowiedz mi… O Wojtusiu kucharzu

Pewnego razu Wojtuś miał ugotować dla rodziny królewskiej zupę ogórkową. Królewna miała […]

Opowiedz mi… O rycerzu Wojtusiu, księżniczce Hani i smoku

Pewnego razu rycerz Wojtuś, syn króla, wyruszył na wyprawę. Każdy królewicz musi […]

Opowiedz mi… O Wojtusiu piekarzu

Pewnego dnia Wojtuś piekarz został poproszony o upieczenie tortu na urodziny królewny. […]