polszczyzna

Meandry polszczyzny: stawię się i wstawię się

Ostatnio dwie szacowne osoby niezależnie od siebie zadeklarowały przed pewną zbiorowością, iż […]